Ako zabrániť vtákom stavať si na dome hniezda? Rady a tipy ako na to!

Veľa ľudí má z prítomnosti lastovičiek, belorítok, brehulí či dážďovníkov radosť. V stavbe hniezd ich podporujú a radi sa o ne starajú – nájdu sa aj takí, ktorí im hniezdo kúpia. Ak patríte k tejto skupine ľudí, môžte sa poobzerať po umelých hniezdach. V prípade, že už hniezdo s vtáčikmi máte, no stále by ste sa radi zbavili nečistôt s nimi spojenými vám odporúčame náš produkt SH Podhniezdo, ktorý jednoducho nalepíte pod hniezdo a zbavíte sa tak neporiadku na oknách, okenných rámoch, parapetách aj podlahe.

Produkt SH Podhniezdo zabezpečí čisté parapetné dosky, rámy, okná aj podlahu.

Ak ste sa však po negatívnych skúsenostiach so sťahovavým vtáctvom rozhodli hľadať spôsob, ako im zabrániť stavať si na vašom obydlí hniezda, čítajte ďalej.

Vtáky hniezdiace v blízkosti obydlí môžu spôsobovať veľa problémov, napríklad môžu blokovať alebo interferovať s ventiláciou a zanechávať veľa vtáčieho trusu, o ktorom je známe, že poškodzuje farby na automobiloch v dôsledku kyseliny močovej obsiahnutej v ich výkaloch. Vtáčie hniezda môžu slúžiť aj ako domov pre všetky druhy parazitického hmyzu, ako sú roztoče, kliešte, ploštice, blchy a ďalšie. Tieto parazity môžu opustiť hniezdo a zamoriť váš domov, čo spôsobí ďalšie problémy.

Bez ohľadu na to, aký máte dôvod, existuje veľa spôsobov, ako vtáctvo odradiť od výstavby hniezd, bez toho, aby ste zranili vtáky alebo znížili ich šance na chov zdravých mláďat. Pred podniknutím akýchkoľvek krokov však musíme zdôrazniť že väčšina hniezdiacich vtákov je chránená zákonom. Je nezákonné rušiť hniezdiace vtáky, poškodzovať aktívne hniezdo alebo vajcia, ale je povolené odrádzať vtáctvo od pokusov o hniezdenie. V ideálnom prípade je najlepšie vytvoriť oblasť nevhodnú na hniezdenie dlho predtým, ako vtáky prejavia záujem o stavbu hniezda. Tieto techniky môžu pomôcť:

  • Blokujte vstupy do dutín: Vtáky hniezdiace v dutinách sa môžu dostať do rôznych nevhodných miest na hniezdenie, ako sú napríklad ventilačné otvory, potrubné armatúry, komíny alebo malé otvory, ktoré vedú do podkroví alebo na iné miesta, ktoré nie sú na hniezdenie bezpečné. Blokovanie týchto vchodov pomocou sieťoviny, zvyškov dreva, polyuretánovej rozpínajúcej sa peny alebo iných bariér môže zabrániť vtákom v hniezdení. POZOR: pred nainštalovaním blokovania sa uistite, že vo vnútri dutiny už nie sú vtáky!
  • Svahové rímsy: Mnoho vtákov si stavia hniezda na pohodlných rímsach, a to aj pod rímsami či na verandách. Keďže tieto rímsy sú často súčasťou konštrukcie, môže byť ťažké ich odstrániť. Sklon rímsy ale znemožňuje úspešné hniezdenie vtákov. Pridajte blok, dosku alebo iný materiál, aby ste vytvorili sklon strmší ako 45 stupňov, a vtáky nebudú môcť postaviť si hniezdo.
  • Svetelné záblesky: Vtáky majú rady pokojné a nerušené miesta na hniezdenie a náhodné záblesky svetla môžu vtáky znervózniť a znížiť pravdepodobnosť, že si na tomto mieste budú hniezdiť. Pridajte niekoľko neveľkých zrkadiel v blízkosti nevítaných hniezdisk a vtáky sa môžu nielen posúvať ďalej kvôli svetlu, ale ich vlastné odrazy by ich mohli oklamať, že miesto si už nárokujú iné vtáky.
  • Mylarové pásky, reflexné zvonkohry a kúsky alobalu či CDčká sú klasické spôsoby, ktoré sú ale neestetické.
  • Odstránťe prvky, ktoré vtákov priťahujú: vtáctvo je možné odradiť od budovania hniezd tým, že dvor bude pre ne menej prívetivý. Napríklad odstránťe preferovanú potravu daného druhu, ktorá sa môže vo vašom okolí nachádzať. Zbavovanie sa zdrojov, ktoré sú pre ne lákavé vytvára nevhodné prostrenie na výchovu mláďat a je teda pravdepodobnejšie, že sa presunú na vhodnejšie hniezdiská.

My však odporúčame jednoduchšie, estetickejšie a najmä efektívnejšie riešenie, ktoré je zároveň humánne a cenovo dostupné.

Produkty STOP Hniezdo predstavujú účinnú mechanickú ochranu okien, okenných rámov a fasád pred stavbou hniezd sťahovavým vtáctvom. Okrem funkcie ochrany majetku však chránia aj samotné sťahovavé vtáctvo. Keďže výrobok funguje na princípe prevencie tvorby hniezd, sú sťahovavé vtáky chránené pred ich ničením.


stophniezd