Belorítka obyčajná – fakty a zaujímavosti

🔎 Vedeli ste, že…

🐦 Belorítky domové, ľudovo tiež nazývané „juričky“:

– hniezdia v blízkosti ľudí a podobne ako lastovičky, stavajú svoje hniezda na domoch a hospodárskych budovách 🏘

– zimuje v subsaharskej Afrike a do našich končím prilieta od druhej polovice marca, ťah vrcholí začiatkom apríla ☀️

– hniezdia dva až trikrát v roku v období od mája do septembra. Ak zahniezdia počas leta druhý krát, mladé vtáky z prvého hniezdenia môžu rodičom pomáhať pri kŕmení mláďat 👶

– pôvodné hniezdiská na skalných bralách sú už dnes veľmi zriedkavé a väčšina populácie žije v urbanizovanej krajine 💡

– z prirodzených faktorov je pre belorítky nebezpečná náhla zmena počasia, kedy v dôsledku studeného frontu nie je aktívny hmyz a hladujúce vtáky s rýchlym metabolizmom hynú v obrovských počtoch ❄️

– podobne ako lastovičky aj belorítky trávia veľa času v povetrí loviac hmyz 🦟

– od lastovičky sa líšia kratšími, hnedastými krídla­mi, oveľa kratším vidlicovitým chvostom a charakteristickým bielym trtáčom 🎯


Na mape môžete vidieť oblasti jej hniezdenia počas zimy (modrá farba) a regióny, kde hniezdi pred odletom do teplých krajín (žltá).

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Belor%C3%ADtka_oby%C4%8Dajn%C3%A1

stophniezd